INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • ZDG TOR i Qumak SA w Kijowie

  26 listopada przedstawiciele firmy Qumak SA i ZDG TOR spotkali się z władzami Kijowa. Rozmawiali o potencjalnej współpracy przy projektach technologicznych mających na celu stworzenie najnowocześniejszych rozwiązań związanych z komunikacją miejską w tym mieście.

  Podczas rozmów mer Kijowa Witalij Kliczko przedstawił priorytety metropolii na tym polu oraz swoje oczekiwania co do efektów takich działań dla jej mieszkańców. Przedstawiciele Qumak SA opisali osiągnięcia firmy w tym zakresie i zadeklarowali wolę wykorzystania kompetencji oraz wieloletnich doświadczeń w Polsce do działań na terenie Kijowa. Rozmowy to kolejny przykład zacieśniającej się współpracy polsko-ukraińskiej, wspieranej bardzo skutecznie przez Ambasadę Polski w Kijowie.Projekt będzie realizowany przez KievPassTrans, czyli instytucję, która czuwa nad transportem publicznym w Kijowie. Jej dyrektor generalny Sergiej Maisel był gościem honorowym III Kongresu Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Środowe spotkanie odbyło się w ramach realizacji umowy ramowej podpisanej pod koniec września między władzami Kijowa a ZDG TOR o współpracy w zakresie doradztwa przy restrukturyzacji transportu publicznego. Ma to związek ze stowarzyszeniem Ukrainy z Unią Europejską. Umowa obejmuje też pomoc ze strony ZDG TOR w zakresie pozyskiwania inwestycji oraz źródeł ich finansowania. Stolica Ukrainy może liczyć w ramach przygotowywanego programu na 150 mln euro.Podczas niedawnego KTP w Bydgoszczy Sergiej Maisel zapowiedział, że chciałby wspólnie z polskimi firmami produkować tramwaje. Qumak SA, którego przedstawiciele uczestniczyli w środowym spotkaniu, to z kolei jedna z wiodących polskich firm z obszaru IT.Bogusław Kowalski, Partner w ZDG TOR, który przewodniczył polskiej delegacji, przyznał, że rozmowy miały bardzo konkretny i konstruktywny charakter. Na wniosek mera Witalija Kliczki w najbliższym czasie zostaną przedstawione kolejne projekty inwestycyjne. ZDG TOR został też poproszony o rozszerzenie umowy o współpracy z Miastem Kijów o inne obszary funkcjonowania aglomeracji.

 • Jerzy Karney Partnerem w ZDG TOR

  Jerzy Karney dołącza do Zespołu Doradców Gospodarczych TOR jako Partner odpowiedzialny za rynki infrastruktury telekomunikacyjnej. Zespół ekspercki pod kierunkiem Jerzego Karneya będzie wspierać największych uczestników rynku telekomunikacyjnego w zakresie obecności na rynkach związanych z podstawowym zakresem działalności ZDG TOR, tj. na kolei, w sektorze infrastruktury transportowej oraz obszarze wsparcia samorządów. Zakres wsparcia ZDG TOR dotyczy narzędzi pozyskania kapitału oraz możliwości rynkowej ekspansji firm zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i przez fuzje i przejęcia.

  Jerzy Karney jest wysokiej klasy ekspertem w dziedzinie rynku kapitałowego, fuzji i przejęć, nadzoru i kreowania polityki finansowej spółek oraz zarządzania płynnością finansową. Wielokrotnie powierzano mu kluczowe funkcje prezesa, wiceprezesa zarządu, członka rady nadzorczej, dyrektora finansowego oraz dyrektora relacji inwestorskich. Przez lata pracował dla jednego z najbogatszych Polaków – Michała Sołowowa. Jako zastępca prezesa Magellan Pro-Equity Fund I S.A. odpowiadał za transakcje M & A w Grupie: Cersanit, Synthos, Barlinek i Echo Investment. Zawodowo związany był m.in. z Bankiem Pekao S.A., Grupą Raiffeisen Bank Polska S.A., Polskim Bankiem Rozwoju S.A. oraz PZU S.A.Specjalista z zakresu zarządzania spółkami giełdowymi. W latach 2011-2013 Prezes Zarządu spółki telekomunikacyjnej HAWE S.A., notowanej na GPW w Warszawie. Pomysłodawca i główny architekt projektu związanego z przygotowaniem nabycia 100% udziałów w TK Telekom Sp. z o.o. od PKP S.A., a także stworzenia unikalnego projektu budowy dostępowej sieci szerokopasmowej NGA w technologii FTTH. Z ramienia HAWE S.A. realizował przedsięwzięcia inwestycyjne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i niezależnymi podmiotami gospodarczymi (Grupa Polkomtel, T-Mobile, Orange, Netia, Play, UPC).Jerzy Karney współpracuje także z jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce – Gras Savoye.Jest członkiem prestiżowych stowarzyszeń i organizacji, m.in.: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Narodowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej na Wydziale Ekonomicznym tej samej uczelni.

 • Kowalski i Syryjczyk nowymi Partnerami w ZDG TOR

  Od 1 listopada Bogusław Kowalski i Tadeusz Syryjczyk obejmują stanowiska Partnerów w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Janusz Zubrzycki, dotychczasowy ekspert ds. finansowych awansował na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Doradczego.

  Tadeusz Syryjczyk, do tej pory Senior Ekspert, był ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ministrem – szefem zespołu doradców premier Hanny Suchockiej, ministrem transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka, w latach 1991-2001 posłem na Sejm RP, od 2003 do 2007 roku przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. W ZDG TOR zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem transportu kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej.Bogusław Kowalski, dotychczas piastujący stanowisko Eksperta, był posłem na Sejm RP V i VI kadencji, w latach 2002-2005 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego odpowiedzialnym za infrastrukturę i transport, przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury, a od maja 2006 do listopada 2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu. Jest pracownikiem naukowym Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej oraz Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Transportu Publicznego. Ponadto jest jednym z twórców Kolei Mazowieckich, autorem licznych ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu polityki transportowej, logistyki, kolejowych przewozów pasażerskich i transportu publicznego.Janusz Zubrzycki, dotychczasowy Dyrektor-Ekspert ds. Finansowych w ZDG TOR, jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Magister finansów i bankowości i doktorantem ekonomii w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2010 pracował jako analityk finansowy w międzynarodowej firmie doradczej PNO Consultants. W ZDG TOR do tej pory odpowiadał za finansowe i ekonomiczne aspekty projektów inwestycyjnych, studiów wykonalności, biznesplanów i strategii. Prowadzi projekty doradcze w zakresie wyceny przedsiębiorstw, przejęć, restrukturyzacji, pozyskiwania finansowania oraz audytu inwestycji.

 • ZDG TOR pomoże Kliczce odmienić Kijów

  Mer Kijowa Witalij Kliczko podpisał 29 września 2014 r. w Gdańsku umowę o współpracy z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. To pierwszy krok w pozyskaniu 150 milionów euro pomocy na modernizację transportu publicznego stolicy Ukrainy.

  Umowę podpisano w ramach uroczystości przyznania uczestnikom kijowskiego Majdanu nagrody im. Lecha Wałęsy. Z ramienia Zespołu Doradców Gospodarczych TOR umowę parafował prezes Henryk Klimkiewicz i wiceprezes Adrian Furgalski, a z ramienia władz Kijowa - mer Witalij Kliczko.- Jest czas wojny i jest czas odbudowy. Wojny leżą w gestii polityków. W rękach biznesu jest natomiast odbudowa kraju po zniszczeniach - powiedział wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski. Już 23 miliardy dolarów pomocy gospodarczejDzięki pomocy ZDG TOR Kijów pozyska fundusze unijne na budowę nowoczesnego miasta. Już w tej chwili deklarowana przez kraje unijne pomoc dla Ukrainy wynosi 23 mld dolarów. W ramach tej puli Polska zgłasza cztery propozycje programów pomocowych. Jednym z nich jest właśnie program dla Kijowa, który będzie wart 150 milionów euro. Zgodnie z polityką Kliczki, skupi się on na poprawie transportu zbiorowego pod hasłem "inteligentne i bezpieczne miasto".ZDG TOR pomoże w uzyskaniu akceptacji programu przez organy wspólnotowe, która ma nastąpić do końca roku. Co ważne, ze względu na trudną sytuację finansową zdecydowana większość pomocy dla naszego wschodniego sąsiada będzie bezzwrotna. Wkład własny Kijowa na poziomie 10-15 proc. sfinansuje polski Bank Gospodarstwa Krajowego.Praca dla polskich firmProgram pomocy dla Kijowa oznacza zamówienia dla polskich firm - to podoby mechanizm, jak w przypadku pomocy przedakcesyjnej dla Polski. Kijów przedstawił konkretną listę niezbędnych inwestycji. Znajdziemy na niej m. in. modernizację zużytej w 98 procentach infrastruktury tramwajowej, dostawę taboru, systemy sterowania i informacji pasażerskiej dla metra. Powstanie również master plan dla transportu publicznego w Kijowie.Podobny program dla kolei, w którym również uczestniczy ZDG TOR, ma wartość 250 milionów euro i obejmie tabor kolejowy oraz naprawę i elektryfikację torów. To drugi z czterech wspomnianych "polskich" projektów, którym również zajmą się nasze firmy. Program ma wsparcie zarówno ministerstwa gospodarki, jak i ministerstwa spraw zagranicznych. Powstaje też pod nadzorem instytucji unijnych.

© Copyright 2013 ZDG TOR Sp. z o.o.