INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • Jerzy Karney Partnerem w ZDG TOR

  Jerzy Karney dołącza do Zespołu Doradców Gospodarczych TOR jako Partner odpowiedzialny za rynki infrastruktury telekomunikacyjnej. Zespół ekspercki pod kierunkiem Jerzego Karneya będzie wspierać największych uczestników rynku telekomunikacyjnego w zakresie obecności na rynkach związanych z podstawowym zakresem działalności ZDG TOR, tj. na kolei, w sektorze infrastruktury transportowej oraz obszarze wsparcia samorządów. Zakres wsparcia ZDG TOR dotyczy narzędzi pozyskania kapitału oraz możliwości rynkowej ekspansji firm zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i przez fuzje i przejęcia.

  Jerzy Karney jest wysokiej klasy ekspertem w dziedzinie rynku kapitałowego, fuzji i przejęć, nadzoru i kreowania polityki finansowej spółek oraz zarządzania płynnością finansową. Wielokrotnie powierzano mu kluczowe funkcje prezesa, wiceprezesa zarządu, członka rady nadzorczej, dyrektora finansowego oraz dyrektora relacji inwestorskich. Przez lata pracował dla jednego z najbogatszych Polaków – Michała Sołowowa. Jako zastępca prezesa Magellan Pro-Equity Fund I S.A. odpowiadał za transakcje M & A w Grupie: Cersanit, Synthos, Barlinek i Echo Investment. Zawodowo związany był m.in. z Bankiem Pekao S.A., Grupą Raiffeisen Bank Polska S.A., Polskim Bankiem Rozwoju S.A. oraz PZU S.A.Specjalista z zakresu zarządzania spółkami giełdowymi. W latach 2011-2013 Prezes Zarządu spółki telekomunikacyjnej HAWE S.A., notowanej na GPW w Warszawie. Pomysłodawca i główny architekt projektu związanego z przygotowaniem nabycia 100% udziałów w TK Telekom Sp. z o.o. od PKP S.A., a także stworzenia unikalnego projektu budowy dostępowej sieci szerokopasmowej NGA w technologii FTTH. Z ramienia HAWE S.A. realizował przedsięwzięcia inwestycyjne we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i niezależnymi podmiotami gospodarczymi (Grupa Polkomtel, T-Mobile, Orange, Netia, Play, UPC).Jerzy Karney współpracuje także z jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce – Gras Savoye.Jest członkiem prestiżowych stowarzyszeń i organizacji, m.in.: Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Narodowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Funkcjonowania Gospodarki Narodowej na Wydziale Ekonomicznym tej samej uczelni.

 • Kowalski i Syryjczyk nowymi Partnerami w ZDG TOR

  Od 1 listopada Bogusław Kowalski i Tadeusz Syryjczyk obejmują stanowiska Partnerów w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Janusz Zubrzycki, dotychczasowy ekspert ds. finansowych awansował na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Pionu Doradczego.

  Tadeusz Syryjczyk, do tej pory Senior Ekspert, był ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ministrem – szefem zespołu doradców premier Hanny Suchockiej, ministrem transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka, w latach 1991-2001 posłem na Sejm RP, od 2003 do 2007 roku przedstawicielem Polski w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. W ZDG TOR zajmuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem transportu kolejowego w Polsce i Unii Europejskiej.Bogusław Kowalski, dotychczas piastujący stanowisko Eksperta, był posłem na Sejm RP V i VI kadencji, w latach 2002-2005 był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego odpowiedzialnym za infrastrukturę i transport, przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury, a od maja 2006 do listopada 2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu. Jest pracownikiem naukowym Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej oraz Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Transportu Publicznego. Ponadto jest jednym z twórców Kolei Mazowieckich, autorem licznych ekspertyz, analiz i publikacji naukowych z zakresu polityki transportowej, logistyki, kolejowych przewozów pasażerskich i transportu publicznego.Janusz Zubrzycki, dotychczasowy Dyrektor-Ekspert ds. Finansowych w ZDG TOR, jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Magister finansów i bankowości i doktorantem ekonomii w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2010 pracował jako analityk finansowy w międzynarodowej firmie doradczej PNO Consultants. W ZDG TOR do tej pory odpowiadał za finansowe i ekonomiczne aspekty projektów inwestycyjnych, studiów wykonalności, biznesplanów i strategii. Prowadzi projekty doradcze w zakresie wyceny przedsiębiorstw, przejęć, restrukturyzacji, pozyskiwania finansowania oraz audytu inwestycji.

 • ZDG TOR pomoże Kliczce odmienić Kijów

  Mer Kijowa Witalij Kliczko podpisał 29 września 2014 r. w Gdańsku umowę o współpracy z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. To pierwszy krok w pozyskaniu 150 milionów euro pomocy na modernizację transportu publicznego stolicy Ukrainy.

  Umowę podpisano w ramach uroczystości przyznania uczestnikom kijowskiego Majdanu nagrody im. Lecha Wałęsy. Z ramienia Zespołu Doradców Gospodarczych TOR umowę parafował prezes Henryk Klimkiewicz i wiceprezes Adrian Furgalski, a z ramienia władz Kijowa - mer Witalij Kliczko.- Jest czas wojny i jest czas odbudowy. Wojny leżą w gestii polityków. W rękach biznesu jest natomiast odbudowa kraju po zniszczeniach - powiedział wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski. Już 23 miliardy dolarów pomocy gospodarczejDzięki pomocy ZDG TOR Kijów pozyska fundusze unijne na budowę nowoczesnego miasta. Już w tej chwili deklarowana przez kraje unijne pomoc dla Ukrainy wynosi 23 mld dolarów. W ramach tej puli Polska zgłasza cztery propozycje programów pomocowych. Jednym z nich jest właśnie program dla Kijowa, który będzie wart 150 milionów euro. Zgodnie z polityką Kliczki, skupi się on na poprawie transportu zbiorowego pod hasłem "inteligentne i bezpieczne miasto".ZDG TOR pomoże w uzyskaniu akceptacji programu przez organy wspólnotowe, która ma nastąpić do końca roku. Co ważne, ze względu na trudną sytuację finansową zdecydowana większość pomocy dla naszego wschodniego sąsiada będzie bezzwrotna. Wkład własny Kijowa na poziomie 10-15 proc. sfinansuje polski Bank Gospodarstwa Krajowego.Praca dla polskich firmProgram pomocy dla Kijowa oznacza zamówienia dla polskich firm - to podoby mechanizm, jak w przypadku pomocy przedakcesyjnej dla Polski. Kijów przedstawił konkretną listę niezbędnych inwestycji. Znajdziemy na niej m. in. modernizację zużytej w 98 procentach infrastruktury tramwajowej, dostawę taboru, systemy sterowania i informacji pasażerskiej dla metra. Powstanie również master plan dla transportu publicznego w Kijowie.Podobny program dla kolei, w którym również uczestniczy ZDG TOR, ma wartość 250 milionów euro i obejmie tabor kolejowy oraz naprawę i elektryfikację torów. To drugi z czterech wspomnianych "polskich" projektów, którym również zajmą się nasze firmy. Program ma wsparcie zarówno ministerstwa gospodarki, jak i ministerstwa spraw zagranicznych. Powstaje też pod nadzorem instytucji unijnych.

 • Delegacja Kolei Ukraińskich w ZDG TOR

  W ubiegłym tygodniu na zaproszenie ZDG TOR przebywała w Polsce delegacja Kolei Ukraińskich. Głównym tematem spotkań przeprowadzonych w trakcie tej wizyty były możliwości wsparcia dla rozwoju Ukrzaliznicy ze środków pomocowych krajów UE oraz polskiego przemysłu.

  Na czele ukraińskiej delegacji stał Maksym Blank, pierwszy zastępca dyrektora generalnego Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznicy), któremu towarzyszyli dyrektorzy departamentów finansowego i do spraw inwestycji oraz do spraw kontaktów zagranicznych.Oprócz roboczego spotkania w siedzibie ZDG TOR poświęconego wspólnym pracom nad przygotowaniem programu rozwojowego na kwotę ok. 1 mld zł (250 mln euro) delegacja ukraińska odbyła serię rozmów politycznych i gospodarczych. W Kancelarii Prezydenta RP gości przyjął sekretarz stanu Olgierd Dziekoński, który wyraził satysfakcję ze współpracy Kolei Ukraińskich z ZDG TOR i zadeklarował poparcie polityczne dla przygotowywanego programu.Podobne stanowisko zajęła także wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk odpowiedzialna w MSZ m.in. za programy pomocowe, w tym dla Ukrainy. Podczas spotkania z delegacją ukraińską przedstawiła też konkretne propozycje wzmacniające przygotowanie i promocję projektu.Przedstawiciele Kolei Ukraińskich zostali przyjęci także przez prezesa PKP SA Jakuba Karnowskiego, z którym rozmawiali o procesie restrukturyzacji polskich kolei od 2000 roku, "przez wejście Polski do UE, aż po dzień dzisiejszy". Odbyli też robocze spotkanie z kierownictwem departamentu wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego, na którym omówili możliwości wsparcia ze strony tego banku dla przygotowywanego programu. Ważnym wydarzeniem była też uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw kolejowych.Podstawą współpracy ZDG TOR z Kolejami Ukraińskimi jest umowa zawarta w sierpniu tego roku z inicjatywy wiceprezesa ZDG TOR Adriana Furgalskiego. Kierownikiem projektu współpracy z Kolejami Ukraińskimi ze strony polskiej jest Bogusław Kowalski.Umowa będzie uzupełniana szczegółowymi postanowieniami, w zakresie przygotowania Master Planu rozwoju kolei na Ukrainie czy utworzenia niezależnego urzędu regulacyjnego. Rolą ZDG TOR będzie m. in. ocena podejmowanych decyzji prawnych, organizacyjnych i finansowych czy opracowanie dokumentów strategicznych dla branży transportu kolejowego. Maksym Blank podczas wizyty powiedział dziennikarzowi „Rynku Kolejowego”, iż liczy na to, że ZDG TOR pomoże ściągnąć na Ukrainę konkretnych inwestorów, również z Polski.W ramach kierowanej przez państwa unijne pomocy, do Kolei Ukraińskiej może trafić 250 mln euro. Pieniądze te będą przeznaczone na obudowę zniszczonej podczas działań wojennych infrastruktury, a w dalszym etapie na na zakup taboru i elektryfikację kolejowych linii. Polski rząd ma zatem szansę wesprzeć polski przemysł, którego produkty mogą trafić na Ukrainę.

© Copyright 2013 ZDG TOR Sp. z o.o.