INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • Mocne argumenty za budową trasy S7 z Warszawy do Lesznowoli

  Zespół Doradców Gospodarczych TOR przygotował opinię dotyczącą zasadności budowy trasy S7 na odcinku od Południowej Obwodnicy Warszawy do połączenia z DW-721 w Lesznowoli. Realizacja tego fragmentu drogi ekspresowej przyniesie wiele wymiernych korzyści dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Jakich?

 • Wkrótce szybciej na linii nr 143

  Zespół Doradców Gospodarczych TOR zaangażowany był w powstanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork”.  Zlecenie zostało zrealizowane w ramach konsorcjum z Instytutem Kolejnictwa.

 • Pieniądze z UE dla transportu w Polsce

  Doradzaliśmy przy inwestycjach o wartości ponad 12 mld zł z dofinansowaniem ze środków unijnych na kwotę ponad 7 mld zł. Eksperci z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR brali udział w latach 2007-2013 w rozlicznych inwestycjach infrastrukturalnych i transportowych. Przygotowaliśmy z sukcesem dokumentację aplikacyjną dla ponad 30 projektów, które podlegały ocenie

 • Współpraca międzynarodowa dla zrównoważonego rozwoju energetycznego

  Planowo angażując się w projekty związane z rozwijaniem przyjaznego środowisku, zintegrowanego i zrównoważonego transportu publicznego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR realizował zadania zlecane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Jako członek międzynarodowej grupy, w skład której weszły także podmioty z Austrii i Turcji, prowadziliśmy działania związa

© Copyright 2013 ZDG TOR Sp. z o.o.