INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • Nowy plan transportowy dla gmin Nysa i Otmuchów

  Więcej kursów w porach pozaszczytowych i w dni wolne oraz nawiązanie współpracy pomiędzy MZK i Przewozami Regionalnymi oraz regionalnymi przewoźnikami autobusowymi. Takie są główne postulaty planu transportowego dla gmin Nysa i Otmuchów, który tuż przed długim weekendem przyjęła Rada Miasta Nysy. Dokument przygotował Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów” obejmuje wspomniane gminy, ze względu na fakt, iż gmina Otmuchów powierzyła gminie Nysa organizację transportu zbiorowego na swoim terenie. Jednym z mankamentów oferty MZK Nysa, jak stwierdzono w planie transportowym, jest mała liczba połączeń pomiędzy Nysą i Otmuchowem. Do innych mankamentów należą m.in. bardzo słaba oferta połączeń w porach pozaszczytowych i w dni wolne (np. w niedzielne przedpołudnia komunikacja praktycznie w ogóle nie funkcjonuje), a także – co jest typowe dla małych miast – brak synchronizacji rozkładów jazdy poszczególnych linii pomiędzy sobą oraz autobusów z pociągami.Dlatego też, jednym z głównych postulatów wpisanych do planu transportowego stało się utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS. Centrum takie z jednej strony cechowałoby się m.in. jednolitym wizualnie systemem informacji pasażerskiej dla pociągów i wszystkich autobusów, a także służyłoby jako miejsce przesiadek pomiędzy poszczególnymi liniami MZK. W celu synchronizacji rozkładów, linie MZK powinny w razie potrzeby posiadać tzw. postoje wyrównawcze w obrębie centrum. Ta ostatnia kwestia wynika też m.in. z faktu, że większość linii MZK obsługuje zarówno miasto, jak i obszar wiejski gminy Nysa – rozpoczynając bieg w miejscowościach położonych po jednej stronie miasta, później wjeżdżając do miasta i wyjeżdżając do miejscowości położonych po jego drugiej stronie. Biorąc pod uwagę, że bezpośrednie podróże pomiędzy miejscowościami z obszaru wiejskiego gminy Nysa praktycznie nie występują, a obszarem ciążenia niemal wyłącznie jest miasto – wprowadzenie takich postojów nie powinno wprowadzić pogorszenia oferty dla osób podróżujących do i z Nysy.Jako postulowane kierunki działania wskazano także m.in. konieczność wzrostu roli transportu kolejowego. Środkiem do tego celu miałoby być synchronizowanie rozkładów jazdy pociągów z Opola i Kędzierzyna-Koźla z autobusami MZK (zwłaszcza w godzinach późnowieczornych), jak również próba podjęcia, we współpracy m.in. z samorządem wojewódzkim, kolejowo-autobusowej integracji taryfowej.Do atutów oferty MZK Nysa autorzy planu transportowego zaliczyli natomiast m.in. bardzo preferencyjny system taryfowy (bilet dobowy kosztuje jedynie 5 zł, za bilet 3-godzinny trzeba zapłacić 3 zł, istnieje też rozbudowany system biletów ulgowych dla uczniów), a także działanie nieszablonowe w skali kraju – możliwość podróżowania za darmo autobusami MZK dla posiadaczy prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych.Publikacja: 5 maja 2015 r.Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nysa-plan-transportowy-zaklada-budowe-centrum-przesiadkowego-49034.html

 • W Oświęcimiu przyjęto plan transportowy przygotowany przez ZDG TOR

  Rada Miasta Oświęcimia przyjęła 29 kwietnia 2015 r. plan transportowy. Dokument został przygotowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Wśród postulowanych działań wskazano m.in. zwiększenie liczby połączeń pomiędzy miastem i gminą wiejską Oświęcim, a także konieczność dążenia do wzrostu roli transportu kolejowego w podróżach o charakterze regionalnym do i z Oświęcimia.

  Plan transportowy dotyczy miasta Oświęcim oraz gmin, które powierzyły Oświęcimiowi organizację transportu zbiorowego na swoim terenie – tzn. gminy wiejskiej Oświęcim, gmin Brzeszcze i Chełmek oraz gminy Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec. Całość obszaru planu zamieszkuje ok. 94 tys. osób (sam Oświęcim – ok. 40 tys.). Z tego też względu – obowiązek sporządzenia planu, zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym występuje dopiero w przypadku całej sieci komunikacyjnej MZK. Gdy ma miejsce porozumienie między gminami przekazujące na jedną z nich zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, obowiązek sporządzenia planu występuje, gdy gminy objęte porozumieniem liczą razem co najmniej 80 tys. mieszkańców. W przypadku pojedynczej gminy, obowiązek sporządzenia planu transportowego występuje w przypadku, jeśli liczba jej mieszkańców przekracza 50 tys.Dobry tabor i rozkład, brak współpracy z kolejąAutorzy planu transportowego wskazali, że do atutów oferty MZK Oświęcim należy m.in. stosunkowo wysoka jakość taboru (35 z 43 autobusów będących własnością MZK określono jako spełniające podstawowe oczekiwania podróżnych w zakresie estetyki pojazdu i komfortu podróżowania), wysoka częstotliwość kursowania autobusów na terenie miasta, wysoka dostępność komunikacji miejskiej dużych zakładów pracy, czy też dość rozbudowana możliwość korzystania z komunikacji miejskiej w godzinach późnowieczornych (po godz. 22-23), co ma związek m.in. z obsługą wspomnianych zakładów pracy.Natomiast jako główne mankamenty, wskazano m.in. niską częstotliwość kursowania części linii (zwłaszcza podmiejskich), gdzie brakuje kursów zwłaszcza w godzinach późnowieczornych i w dni wolne, a także brak synchronizacji oferty MZK z rozkładami i taryfami przewoźników kolejowych i autobusowych regionalnych. Zwłaszcza ten ostatni fakt silnie zdeterminował wskazane w planie transportowym kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Oświęcimiu i na terenach przylegających.Podkreślono konieczność wzrostu roli transportu kolejowego w podróżach do i z Oświęcimia. Dziś, mimo iż oferta przewozów na liniach wychodzących z węzła oświęcimskiego nie jest najgorsza (np. Oświęcim z Krakowem łączy w dni robocze aż 15 par pociągów), to jednak rola kolei w obsłudze dojazdów do Oświęcimia jest niewielka – głównie poprzez bardzo zły stan techniczny wszystkich linii wychodzących z węzła oświęcimskiego, na których prowadzony jest ruch pasażerski. Biorąc jednak pod uwagę, że w najbliższych latach planowany jest remont zarówno trasy w kierunku Trzebini, jak i Mysłowic oraz Czechowic-Dziedzic, w planie transportowym zapisano postulaty zwiększenia roli kolei. Środkiem do tego celu ma być m.in. współpraca przewoźników kolejowych z MZK w zakresie synchronizacji rozkładów jazdy i wspólnych rozwiązań taryfowych. W tej ostatniej kwestii, zasygnalizowano konieczność dążenia do rozszerzenia w przyszłości na MZK Oświęcim projektów Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej oraz Biletu Śląskiego.Trzeba ułatwić dojazd do OświęcimiaInnym istotnym postulatem jest sukcesywne zwiększanie częstotliwości kursowania linii podmiejskich, co wynika z faktu, że na obszarze planu transportowego jest także zarysowana suburbanizacja. Zjawisko to nie występuje naturalnie w takiej skali jak w największych polskich aglomeracjach, jednak 4-procentowy spadek liczby mieszkańców miasta Oświęcimia w ciągu 10 lat, przy 8-procentowym wzroście liczby mieszkańców gminy wiejskiej determinuje konieczność poprawy oferty połączeń podmiejskich. Wśród postulatów pojawiło się także zwiększenie palety biletów czasowych (obecnie dostępne są tylko bilety 90-minutowe).Za przyjęciem planu transportowego podniosło ręce 18 z 19 radnych biorących udział w głosowaniu (1 osoba wstrzymała się).Publikacja: 30 kwietnia 2015 r.Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/oswiecim-przyjeto-plan-transportowy-przygotowany-przez-zdg-tor-48978.html

 • Współpraca ZDG TOR i RBF z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą

  Zarząd Zespołu Doradców Gospodarczych TOR podjął decyzję o przystąpieniu do Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej. W ramach Izby zajmie się utworzeniem komitetu, który grupował będzie firmy z branży transportu i infrastruktury.

  Liczymy, że kontakty Izby na Ukrainie na szczeblu rządowym oraz nasza znajomość polskiego sektora transportowego, pozwolą wzmocnić pozycję polskich firm na tamtejszym rynku.Równocześnie, Railway Business Forum podpisał z PUIG list intencyjny. Jego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju polsko – ukraińskich stosunków gospodarczych, wspomaganie działalności biznesowej członków Izby i RBF na Ukrainie, w tym zwłaszcza działalności inwestycyjnej. Współpraca prowadzona będzie w szczególności w obszarze transportu kolejowego, komunikacji miejskiej oraz budowy i rozwoju infrastruktury szynowej.

 • Reorganizacja struktury TOR. Bogusław Kowalski odchodzi

  W związku z reorganizacją wewnętrznej struktury Spółki, z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR odszedł dotychczasowy Partner Spółki Bogusław Kowalski.

  Osobą wyłącznie odpowiedzialną w Zespole Doradców Gospodarczych TOR za rynki wschodnie – w tym rynek ukraiński – został Wiceprezes Zarządu Adrian Furgalski. Wspierać go będą Partner w ZDG TOR Tadeusz Syryjczyk oraz Dyrektor Zarządzający Janusz Zubrzycki.Zespół Doradców Gospodarczych TOR deklaruje stałe zainteresowanie kwestiami współpracy polsko – ukraińskiej przy projektach związanych z doradztwem merytorycznym w sektorze transportu i infrastruktury komunikacyjnej, oferuje kompetentny zespół swoich ekspertów w pracach związanych z tymi obszarami oraz zapewnia kontakty z podmiotami działającymi w Polsce w tych sektorach.

© Copyright 2013 ZDG TOR Sp. z o.o.